Minust

Minu tegevuse missioon

Toetada üksikisikute ja perede kasvu ja arengut ning tõsta nende vaimset heaolu ja elukvaliteeti läbi tõenduspõhiste ja kõrgetasemeliste psühholoogilise nõustamise teenuste.

Väärtused, millest lähtun

Avatus ja uuendusmeelsus
Kompetentsus ja tõenduspõhisus
Lugupidamine ja aksepteerimine
Loovus ja julgus proovida

Minust

Mariann Märtsin, PhD

Ootan vastuvõtule igas vanuses inimesi ja kõiki peresid, kes tahavad ennast paremini tundma õppida ja liikuda avatumate suhete poole.

Võtan kliente vastu Sinu Arst Terviseteenused vaimse tervise kliinikus.

Minu teekond psühholoogi töö juurde on olnud pikk ja käänuline. Seda on mõjutanud erinevates maailma otstes elamise ja töötamise kogemus, minu pere, meie ümber ühiskonnas toimuvad sündmused.

Enne psühholoogi tööga alustamist töötasin pikalt ülikoolis õppejõuna ning teadlasena. See töö viis mind Suurbritanniast, kus ma kaitsesin oma doktorikraadi, Austraaliasse, kus töötasin psühholoogia vanemlektorina Queenslandi Tehnoloogiaülikoolis. Alates 2019. aastast töötan ma taas Tallinna Ülikoolis sotsiaalkaitse õppesuunal psühhosotsiaalse töö dotsendina. Perede toimetulek ja vaimne heaolu on olnud üks minu peamisi uurimissuundasid. Samuti olen uurinud rändetaustaga perede kohanemise ja lõimumisega seonduvat.

Kuid ühel hetkel jäi mulle väheks teadustööst, mis mõjutab perede toimetulekut ja heaolu aeglaselt ja pika vinnaga. Tahtsin anda oma panuse perede abistamisse nüüd ja kohe. Perioodil detsember 2021 – juuni 2023 töötasin peredega sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames Papaver nõustamis- ja koolituskeskuses ning alates  2022. aasta algusest võtan vastu ka erakliente Sinu Arst Terviseteenuste vaimse tervise kliinikus. Töötan nii eesti kui inglise keeles.

Psühholoogina toetun oma töös kaasaegse elukaarepõhise arengupsühholoogia põhimõtetele. Pereteraapia põhiväljaõpet läbiva psühholoogina kasutan oma töös eelkõige süsteemse pereteraapia põhimõtteid, samuti kiindumusteoorial põhinevaid võtteid ja lähenemisi. Alates 2022. aastast olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Minu suurimateks õpetajateks on minu kaks last ja elukaaslane. Mind inspireerivad loomingulised ja helde hoiakuga inimesed ning looduses iseendaga veedetud hetked. Olen kirglik ilukirjanduse nautija.