Teenused ja hinnad

Individuaalne nõustamine

Individuaalne nõustamine keskendub indiviidi toimetuleku parandamisele ja tema vaimse heaolu taastamisele.

Individuaalse nõustamise tulemuseks võib olla inimese enesetunnetuse paranemine, oma vajaduste parem mõistmine, oma emotsioonidega kontakti saavutamine ning  parem toimetulek keerulistes olukordades.

Individuaalsest nõustamisest on abi muulgas sellistes olukordades, kus:

 • inimene on väsinud ja kurnatud ning ei tule pingelistes olukordades toime emotsioaalse enese-regulatsiooniga;
 • inimene on tegemas elus olulist muudatust või seisab olulise valiku ees;
 • inimene soovib paremini mõista oma suhteid teistega ning astuda samme nende suhete parandamiseks.

Individuaalsele nõustamisele tulemisega ei tasu liiga pikalt viivitada. Kui hakata probleemiga tegelema enne tõsiste raskuste ilmnemist, on tee taastumiseni kiirem. 

Individuaalne nõustamine on mitmest kohtumisest koosnev protsess. Kohtumiste arv lepitakse kliendiga kokku vastavalt murele või teemale.

 • Individuaalne nõustamine 1 tund – 75.- EUR
 • Individuaalne nõustamine 1,5 tundi – 95.- EUR

Paarinõustamine

Paarinõustamine keskendub partnerite omavaheliste suhtemustrite mõistmisele ja omavahelise emotsionaalse läheduse taastamisele. 

Paarinõustamise tulemuseks võib olla näiteks paari parem toimetulek keerulistes olukordades,  parem vastastikkune mõistmine ja teineteisega arvestamise suurenemine, emotsionaalse läheduse suurenemine.

Paarinõustamisest on abi muuhulgas sellistes olukordades, kus:

 • paarisuhe on muutumas sõprussuhteks;
 • lapsed on tõrjunud paarisuhte tahaplaanile;
 • paari ootab ees suur muutus (abiellumine, lapse sünd, lapse kooliminek, kolimine, ühe partneri töökoha vahetus jms)
 • pereplaneerimine ja raskused laste saamisel.

Esimesele kohtumisele võiksid tulla mõlemad paarisuhte osapooled. Kui koos tulemine on esimesel korral keeruline, siis võib loomulikult tulla ka üksi.

Paarinõustamine on mitmest kohtumisest koosnev protsess, kus osalevad mõlemad paarisuhte osapooled. Kohtumiste arv lepitakse paariga kokku vastavalt murele või teemale.

 • Paarinõustamine 1 tund – 75.- EUR
 • Paarinõustamine 1,5 tundi – 95.- EUR

Perenõustamine

Perenõustamine keskendub pereliikmete omavahelistele suhetele ning nende suhete kvaliteedile. 

Perenõustamise tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, pereliikmete omavahelise emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine, probleemilahendusoskuste paranemine

Perenõustamisest saab abi selliste probleemivaldkondade puhul nagu:

 • psühhosomaatilised probleemid
 • laste ja noorte psüühilised probleemid
 • perekonna elutsükkel ja arengukriisid
 • kärgperede kohanemine
 • vanemlike oskuste puudulikkus
 • laste ja noorte kooliprobleemid
 • täiskasvanute tööga seotud teemad

Perenõustamine on mitmest kohtumisest koosnev protsess, kus osalevad üldjuhul kõik pereliikmed, kes kõne all oleva probleemiga seotud on. Vajadusel toimub töö erinevate pereliikmetega individuaalselt. Kohtumiste arv lepitakse kokku perega vastavalt murele või teemale.

Esimesele kohtumisele võiksid tulla kõik pereliikmed, kes kõne all oleva probleemiga otseselt seotud on. Kui koos tulemine on keeruline, siis võib loomulikult tulla ka üksi.

 • Perenõustamine 1 tund – 75.- EUR
 • Perenõustamine 1,5 tundi – 95.- EUR